Detta enskilda företag tillhandahåller:

 

  Undervisnings- och konsulttjänster inom ämnesområdena

  kemi, biologi och miljökunskap i form av:

  Skolvikariat och konsulthjälp vid nybyggnad och renovering av

  laboratoriesalar. Utrustningsförslag och säkerhetskontroll.

 

  Privatundervisning/läxhjälp.

  Mikroskopbilder från sjö och hav.

 

www.gurenius.com