Undervisning

 

 

Privatundervisning / läxhjälp och skolvikariat erbjuds inom

gymnasiekurserna Kemi 1 & 2, Biologi 1 & 2 samt Naturkunskap 1 & 2.

 

Målgrupper: gymnasieelever (NV-Programmet),

vuxenstuderande, gymnasier och grundskolor med vikariatsbehov, bildningsförbund, studerande på tekniskt basår.

 

 

 

 

 

www.gurenius.com